Skip to content

Peuteropvang

Een kind van twee jaar wil de wereld gaan ontdekken. Groei en ontwikkeling staan daarom centraal bij de peuteropvang. Soms heeft een peuter net iets meer ondersteuning nodig bij zijn of haar ontwikkeling. Dan bieden wij bij de peuteropvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hier komen kinderen vanaf 2,5 jaar met een verwijzing van het consultatiebureau. Zowel kinderen met als zonder  VVE indicatie zitten in de groep. De peuteropvang zit in het gebouw van de basisschool en wordt georganiseerd door Kober. Peuters maken al vroeg kennis met de basisschool. Er wordt regelmatig samengewerkt aan thema’s en vieringen. Als kinderen 4 jaar worden en doorstromen binnen school zorgen we voor een warme overdracht tussen de peuteropvang en groep 1.

Voorschoolse opvang

Mocht u voor schooltijd opvang nodig hebben dan kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang via Kober. Kober organiseert deze opvang.

Heeft u hier vragen over dan kunt u bellen met het algemene nummer van Kober: (076) 504 56 00

Uiteraard kunt u ook de website van Kober bezoeken voor meer informatie: Kober.nl.

Tussenschoolse opvang

Op de Liniedoorn werken we met een continurooster. Hierdoor blijven alle kinderen gezamenlijk over. Het gezamenlijk overblijven bieden we gratis aan. De groepen 1 t/m 8 eten samen met de leerkracht in de klas. Daarna kunnen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kober en overblijfvrijwilligers buiten gaan spelen. Het buitenspelen duurt 30 minuten en gebeurt op het schoolplein. De kinderen uit groep 7 en 8 mogen met een overblijfkracht naar de kooi om te voetballen. Peuterspeelzaal de Linietuin heeft de openingstijden aangepast aan de schooltijden.

Naschoolse opvang​

Mocht u na schooltijd opvang nodig hebben dan kunt u gebruik maken van de naschoolse opvang via Kober. Kober organiseert deze opvang. Dit gebeurt op 2 locaties. Op maandag t/m donderdag vindt de naschoolse opvang plaats op de Linietuin. Op vrijdag worden de kinderen meegenomen naar de Kastanjetuin (basisschool St Joseph).

Heeft u hier vragen over dan kunt u bellen met het algemene nummer van Kober: (076) 504 56 00

Uiteraard kunt u ook de website van Kober bezoeken voor meer informatie: Kober.nl.