Skip to content

Aanmelden

Wanneer u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op Kbs de Liniedoorn kunt u contact opnemen met school. U kunt dan een afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding. U kunt de school bekijken en u krijgt belangrijke informatie over de school te horen. We vertellen u onder andere wat onze school kan bieden ten opzichte van andere scholen. Zo kunt u zelf bepalen of het onderwijs bij ons op school passend is. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. Als u uw kind aan wilt melden, kunt u zelf of samen met school het inschrijfformulier invullen. 

Schooltijden / vakantie

De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn de hele week hetzelfde. Verder is er ’s morgens een inloop van 10 minuten. Om 08.20u gaat de eerste bel en mogen de kinderen binnenkomen. Om 08.30u gaat er weer een bel en gaan de lessen beginnen. Ook ouders van groep 1 t/m 4 mogen ’s morgens mee naar binnenkomen. Aan het einde van de dag worden de kinderen uit groep 1/2 door de leerkracht naar buiten gebracht. De ouders wachten buiten het plein op hun kind. 

De vakanties en vrije (mid)dagen staan vermeld op de website. Daarnaast krijgen alle oudste kinderen van het gezin op de eerste schooldag ook een papieren kalender mee naar huis. 

Dag
Schooltijden
maandag
08:30-14:45
dinsdag
08:30-14:45
woensdag
08:30-12:15
donderdag
08:30-14:45
vrijdag
08:30-14:45

Vakantieoverzicht 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Herfstvakantie
24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Meivakantie
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Zomervakantie
17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Vrije (mid)dagen 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Studiedag
vrijdag 7 oktober 2022
Studiedag
maandag 31 oktober 2022
Studiedag
dinsdag 1 november 2022
Vrije middag
donderdagmiddag 22 december 2022 vanaf 12:00u
Vrije dag
vrijdag 23 december 2022
Studiedag
maandag 6 februari 2023
Vrije middag
vrijdagmiddag 17 februari 2023 vanaf 12:00u
Studiedag
donderdag 6 april 2023
Goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei 2023
Vrije dag
vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Studiedag
donderdag 29 juni 2023
Studiedag
vrijdag 30 juni 2023
Vrije middag
vrijdagmiddag 14 juli 2023 vanaf 12:00u

Ziekmelden

Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan alstublieft vóór de school begint door via de Parro-app of telefonisch:

Verlof

Ieder kind heeft evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet stelt dat elke leerling naar school moet. De leerplicht van uw kind begint als uw kind vijf jaar wordt. Extra verlof om bv buiten het  seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk. De leerplichtambtenaar heeft extra aandacht voor ongeoorloofd verzuim en dan met name het zogenaamde luxe-verzuim. Extra verlof kan alleen nog maar schriftelijk aan de directie gevraagd worden. De school maakt de afweging of de aanvraag goedgekeurd kan worden. 

Parro

Op de Liniedoorn werken we met de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw adresgegevens aanpassen of inschrijven voor de oudergesprekken.

Ouderraad

In de oudervereniging zitten enthousiaste ouders die er plezier in hebben om extra activiteiten, die buiten het lesprogramma vallen, voor de kinderen te organiseren. Samen met teamleden helpt de OV bij de organisatie van onder andere  Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf en de Koningsspelen Vaak worden inkopen gedaan voor een activiteit zoals eten, drinken, verrassingen en materialen. De oudervereniging vergadert minstens zes keer per schooljaar. 

MR

Kbs De Liniedoorn heeft een eigen MR. De MR bestaat uit ouders en personeel. Voor tal van zaken moet de directie advies of instemming vragen aan de MR. Gevraagd en ongevraagd adviseert de MR over onder meer kwaliteitszorg, veiligheid en schooltijden. De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee teamleden. De MR vergadert zes keer per jaar, gedeeltelijk samen met de directeur van school. Alle ouders van leerlingen van Kbs De Liniedoorn kunnen vragen om bepaalde zaken tijdens deze vergadering te bespreken.

Op dit moment zijn MR-lid:

  • Namens de ouders: Hayet Amouri en Paul Machielsen
  • Namens het personeel: juf Brigitta, juf Daniëla

Nieuwsbrieven

Iedere vrijdag ontvangen alle ouders via Parro de weekbrief voor de week erop.